Suomen Sateenkaaripoliisit ry /
Finlands Regnbågs Polisen rf /
The Rainbow Police of Finland

Suomen Sateenkaaripoliisit ry on poliisin hallinnonalan nykyisten ja entisten työntekijöiden perustama yhdistys. Tavoitteenamme on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta poliisiorganisaation työntekijöinä ja poliisin kaikessa toiminnassa.

Jäseneksemme voivat liittyä kaikki poliisihallinnon entiset ja nykyiset työntekijät sekä Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat.

Olemme Seta ry:n ja Euroopan LGBT-poliisijärjestöjen kattojärjestön EGPA:n jäsenjärjestö.